Disclaimer

 

– De door Dreamtime Beauty op/via deze site verstrekte informatie is geen concreet aanbod, advies of dienst.

– De door Dreamtime Beauty verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

– Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dreamtime Beauty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Dreamtime Beauty worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de internetsite van Dreamtime Beauty.

– Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Dreamtime Beauty omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is van toepassing.